Admitere masterat septembrie 2020

Rezultatele preliminare ale concursului de admitere se gasesc in link-uri din casutele fiecarui masterat (cu exceptia Masteratului didactic)

Confirmarea locului ocupat - conform pct. XIV din Procedura de admitere la master

 1. Ocuparea unui loc la programul universitar de master (indiferent de lista pe care se găsește candidatul –„admis” sau „în așteptare”) este condiționată de parcurgerea etapei de confirmare.

 2. Confirmarea locului ocupat va avea loc după afișarea rezultatelor preliminare, în perioada: 23 -26 septembrie 2020, în intervalul:

Luni –Vineri, orele 900–1400

Sâmbătă –orele 900–1200

Taxa de scolarizare pentru semestrul I se achita in perioada confirmarii (23-26 septembrie). Dovada platii taxei de scolarizare se depune in dosar, la confirmare. Pentru modalitati de plata, urmariti caseta "Taxa de scolarizare"

ADMITERE PROGRAME DE MASTER 2020

S-a deschis platforma pentru pre-inscrierile on-line la master in perioada 02.-07.09.2020: 

https://admitere.bio.unibuc.ro

Puteti selecta maxim 3 mastere cu maxim 2 optiuni (buget sau taxa), in total 6 optiuni.

ÎNSCRIERE

Perioada de înscriere :   8-13 septembrie 2020

Înscrierea se poate face online (https://admitere.bio.unibuc.ro)    sau la sediul facultății (Spl. Independenței 91-95)

Pentru înscriere la sediul facultății, programul este:

Luni – Vineri – orele 900-1400

Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200

 • In cazul in care v-ati pre-inscris online, incepind cu 8 septembrie aveti posibilitatea continuarii procesul de incarcare a  documentelor si finalizare a inscrierii. Optiniunile de la pre-inscriere pot fi modificate.
 • In cazul in care nu v-ati pre-inscris, parcurgeti toate etapele inscrierii online

EXAMEN DE ADMITERE

Date de examen: 15 – 20 septembrie 2020, funcție de programul de master ales

Proba 1: examen scris - tip grila, online

Proba 2: interviu, online

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

Taxa de înscriere:

Taxa de înscriere pentru depunerea unui singur „dosar” este:

 • 200 lei – dacă optați să vă înscrieți prin depunere dosarului la sediul facultății
 • 150 lei - dacă optați să vă înscrieți în totalitate on-line - se acordă o reducere a taxei de înscriere cu 25%. Aceeași taxă se percepe și când optați pentru plata on-line dintr-un cont personal, în contul specific Facultății de Biologie, Universitatea din București - transfer bancar

Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studii universitare de master dintr-un „dosar” depus la Facultatea de Biologie, Universitatea din București.

Dacă, în această sesiune de admitere depuneți 2 „dosare de concurs”, taxa de înscriere este:

 • 400 lei – dacă optați să vă înscrieți prin depunere dosarului la sediul facultății
 • 300 lei - dacă optați să vă înscrieți în totalitate on-line - se acordă o reducere a taxei de înscriere cu 25%. Aceeași taxă se percepe și când optați pentru plata on-line dintr-un cont personal, în contul specific Facultății de Biologie, Universitatea din București - transfer bancar

În cazul în care candidatul nu depune un dosar valid sau nu este admis, taxa de înscriere nu se restituie.

Taxa de școlarizare

Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 4.500 lei.

Taxa de școlaritate se poate achita în doua tranșe:

 • tranșa I – septembrie 2020 – 2250 lei
 • tranșa II – martie 2021 – 2250 lei

Dovada plății:

In funcție de modalitatea abordată pentru efectuarea plății taxei de înscriere sau a taxei de școlaritate, dovada plății poate fi:

 • Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată în format pdf
 • Un ID format din 7 cifre, dacă optați pentru plată on-line, pe site-ul:

https://po.unibuc.ro/master.php - sau

https://admitere.unibuc.ro/plata-online-a-taxei-de-admitere/

Acest ID se introduce în platformă la Numărul Tranzacție.

Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți prin depunere dosarului la sediul facultății

Admitere master 2020- situatia inscrierilor

Raportare finala a inscrierilor la master

SITUAȚIE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ȘI VALIDAȚI, 13.09.2020 conform primei opțiuni din „dosarul 1” este următoarea: 

# Programul de studii universitare de master – PRIMA OPȚIUNE Nr. de candidați înscriși
1 Biochimie și Biologie Moleculară (BBM) 19
2 Genetică Aplicată și Biotehnologie (GAB) 31
3 Microbiologie Aplicată și Imunologie (MAI) 32
4 Managementul Integrat al Capitalului Natural (MICN)* 6
5 Neurobiologie (Neuro) 25
6 Biochimie Clinică Aplicată (BioClinAp) 25
7 Bioinformatică Medicală (BioInfo) 13
8 Biologie Medicală (BM) 32
9 Laborator Medical (LM) 61


 

LISTA PROGRAMELOR DE MASTER

 • Managementul integrat al capitalului natural*
 • Proba scrisa: 17.09.2020 , ora 10, on-line
 • Interviu: 18.09.2020,  ora 13,  on-line
 • Locuri la buget: 15*
 • Locuri cu taxa: 25*
 • REZULTATELE CONCURSULUI
 • * Va funcționa doar unul din cele 2 mastere, in funcție de numărul de candidati.
 • poster
 • CITESTE MAI MULT
 • Sustenability of socio-ecological systems*
 • Proba scrisa: 17.09.2020 , ora 10, on-line
 • Interviu: 18.09.2020,  ora 13,  on-line
 • Locuri la buget: 15*
 • Locuri cu taxa: 25*
 • No candidates
 • * Va funcționa doar unul din cele 2 mastere, in funcție de numărul de candidati.
 • Poster
 • CITESTE MAI MULT
 • Applied biochemistry and molecular biology
 • in engleza/Englesh programm
 • Exam: 15.09.2020 , ora 13, on-line
 • Interview: 16.09.2020,  ora 15,  on-line
 • No candidates
 • Without taxes : 0
 • Taxes: 30   
 • No candidates
 • READ MORE 
  • Applied bioinformatics for life science
  • in engleza/Englesh programm
  • Exam: 15.09.2020 , ora 13, on-line
 • Interview: 16.09.2020,  ora 15,  on-line
 • No candidates
 • Without taxes : 0
 • Taxes: 40 
 • No candidates
 • READ MORE
 • Fisa tip de înscriere;
 • Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2020;
 • Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 3 fotografii ¾ cm;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.
 • Dosar plic.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. 

 • Absolvenţii din promoţia 2020 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro

EU e-Privacy Directive