I. Fundamentele teoretice ale Ecologiei Sistemice

 • Elemente ale bazei teoretice a Ecologiei Sistemice

 • Alternative pentru perceperea şi interpretarea mediului fizic, chimic şi biologic;

 • Ierarhia sistemelor ecologice, distributia spaţială a ecosferei;

 • Conexiunile sistemelor ecologice cu ierarhia sistemelor biologice

 • Sistemele populaţionale – componente elementare ale speciei şi unităţi în ierarhia organizatorică

 • Variatia geografica si structura speciei: subspecia si clinul

 • Însuşiri generale ale sistemelor populaţionale

 • Parametrii de structură a populaţiilor (caracterizare, semnificatie ecologica) şi modalităţi de evaluare a dinamicii lor

 • Bugetul energetic

 • Ecosistemele - sisteme ecologice elementare

 • Structura ecosistemului;

 • Funcţii şi procese la nivelul ecosistemelor;

 • Categorii de sisteme ecologice şi particularităţile lor structurale şi funcţionale;

 • Particularităţile şi legităţile fluxului de energie şi circuitelor biogeochimice;

 • Ecosistemele - unităţi productive elementare de resurse şi servicii;

 • Sistemele ecologice-sisteme dinamice nelineare

 • Capitalul natural şi biodiversitatea în sens larg;

 • Criza ecologica: semnificaţie, metode de abordare şi soluţionare;

 • Dezvoltarea durabilă: semnificaţie, coordonate cheie

II. Managementul Sistemelor Ecologice

 • Abordarea holistă în managementul sistemelor ecologice

 • Limitele abordării sectoriale în managementul sistemelor ecologice

 • Tendinţe în managementul sistemelor ecologice – managementul ecosistemic si adaptativ

 • Conservarea biodiversităţii: semnificaţie, fundamente teoretice, implicaţii practice

 • Managementul biodiversităţii

 • Strategii de conservare a biodiversităţii

 • Elementele structurale ale reţelei ecologice: componente, criterii de selecţie, funcţii;

 • Reţeaua Natura 2000: structura, bază legală;

 • Tendinţe în managementul ariilor protejate şi speciilor;

Bibliografie

 1. Banarascu P., (1973), Principiile si metodele Zoologiei sistematice, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, p17-27.

 2. Boldor O., Trifu M., Raianu O., 1981, Fiziologia plantelor (Fotosinteza). Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică: 100-124

 3. Botnariuc Nicolae, Evoluţia sistemelor biologice de nivel supraindividual, Editura Universităţii, Bucureşti, 1999, pag 9-40 (Ed. Acad. Rom., 2001).

 4. Botnariuc Nicolae, Vădineanu Angheluţă, Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 – pag 19-178; 205-255.

 5. Lazar Veronica – note de curs, rezumat pentru examenul de licenta, 2012 (disponibil la biblioteca)

 6. Postolache Carmen, Postolache Cristian, Introducere în Ecotoxicologie, Editura Ars Docendi, 2000 –pag . 49-70

 7. Staicu A.C. (2005), Zoologie, Programul postuniversitar de conversie profesionala pentru cadrele didactice din mediul rural, p 119-127

 8. Teodorescu, I., Rîşnoveanu, G., 2004. Ecologie, Teste de autoevaluare, Ed. Petrion

 9. Vădineanu Angheluţă, Dezvoltarea durabilă, volumul 1, Editura Universităţii, Bucureşti, 1998 – pag 20-40, 55-208.

 10. Vădineanu Angheluţă (coord.), Managementul dezvoltarii, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2004 – pag 28-40; 52-90; 207-271.