Grila in format Word sau pdf

 

 

Precizări de întocmire a dosarului pentru gradația de merit


 • Dosarul se depune la secretariat până la data de 31 ianuarie a anului în care se cere gradația. Tabelul completat al fiecărui candidat se postează pe site-ul facultății (INTRANET) până la data de 31 ianuarie.

 • Se ia în considerare activitatea din ultimii 5 ani.

 • În dosar documentele doveditoare se pun în ordinea menționată în tabel.

  • Pentru articole: copie după prima pagină

  • Pentru cărți, monografii, manuale, capitole din cărți: copie după copertă, Editură/ISBN, cuprins

  • Brevete: copie după prima pagină

  • Conferințe: coperta volumului și rezumatul

  • Document doveditor pentru membru în comitete științifice, academii, societăți, colective de redacție, editor, profesor invitat, premii, evaluator, referent

  • Pentru activitățile de promovare în mass-media se depune la dosar articolul din ziar/revistă; link-ul către înregistrarea radio/video, programul TV în care este menționată apariția

 • Pentru citări și indicele Hirsch se atașează la dosar pagina care se obține în Scopus, Web of Science sau Google Scholar Citations (My citations).