Perioada de inscriere si alte informatii..

 

Programe de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 2018-2019

 

Domeniul de master

Programul de studii universitare de master

Forma de învăţământ

Nr. de locuri BUGET

Nr. de locuri cu TAXA

Nr. maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

Biologie

Biochimie şi biologie moleculară

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

22

28

50

Biologie

Biologie medicală

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

24

26

50

Biologie

Neurobiologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

18

32

50

Biologie

Taxonomie si biodiversitate

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

0

30

30

Biologie

Genetica aplicată si biotehnologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

21

29

50

Biologie

Microbiologie aplicată si imunologie

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

21

19

40

Știința mediului

Managementul integrat al capitalului natural/ Sustenability of socio-ecological systems

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

10/10

30/20

40/30

Biologie

Applied biochemistry and molecular biology

Frecvență

0

30

30

Biologie Applied Bioinformatics for Life Science Frecvență 0 30 30

Biologie

Fiziologie celulară și biofizica membranelor

Frecvență

0

40

40

Biologie

Biologie sistemică

Frecvență

0

30

30

Biologie

Antropologie evolutionistă

Frecvență

0

30

30

Biologie

Managementul calităţii în laboratoarele medicale

 

Oportunitati de angajare

Frecvență

0

50

50

 

 

 

 

 

(+) Medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania (CMR), absolventi ai programul de master deNeurobiologie  vor putea beneficia la calculul punctajului profesional de 150 credite de educatie medicala continua (EMC)

 

Programe de master recomandate de către Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar (OBBCSSR) pentru ciclul II Bologna, în vederea exercitării profesiei de biolog/biochimist în sistemul sanitar: http://obbcssr.ro/masterate.html