UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Biologie; Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate

 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă:  Evaluarea şi monitorizarea substanţelor chimice din mediu

Nr. crt.

Disciplina

Forma de evaluare

1

Sistemul suport de asistare a deciziei în domeniul reglementarii, evaluarii și monitorizarii substanțelor chimice (semnificatia notiunii de mediu, scari spatiale si temporale)

Verificare

2

Toxicologie

Examen

3

Comportarea în mediu a substanţelor

Examen

4

Ecotoxicologie

Examen

5

Evaluarea factorilor de risc privind contaminarea solurilor

Examen

6

Evaluarea riscurilor de mediu în procesele chimice

Examen

7

Analiza situaţiilor de urgenţă, a evenimentelor de risc major şi a inspecției și mentenanței bazată pe risc

Examen

8

Baze de date

Verificare

9

Politici şi instrumente de implementare în domeniul substantelor chimice din mediu

Verificare

10

Utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice pentru Sănătatea Mediului (HEGIS)

Verificare

11

Portofoliu de certificare a competentelor

Examen practic pe bază de portofoliu