DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR EUROPEAN UNION (EU) CITIZENS

DOCTORAL PROGRAM ADMISSION FOR NON-EU CITIZENS                 


 CALENDAR ADMITERE  

       Înscrieri:  10 - 16 septembrie 2019, luni - vineri 9 -14; sâmbătă - duminică 9 -12

       Concurs de admitere: 19 septembrie 2019, ora 900, Sala de Conferințe (parter), Platforma PCBE

       Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2019

       Taxa de înscriere: 300 Lei

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

METODOLOGIE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL BIOLOGIE si DOMENII DE EXPERTIZĂ / Ph.D. SUPERVISORS AND RESEARCH EXPERTISE

 

NUMĂR DE LOCURI PROPUSE

     Locuri finanțate de la buget cu bursă: 8

     Locuri finanțate de la buget fără bursă: 8

     Locuri cu taxă (6000 Lei/an): 10

 

COMISIA DE ADMITERE

Președinte: Prof. dr. Zărnescu Otilia 

Membri

Prof. dr. Babeș Alexandru

Prof. dr. Costache Marieta

Prof. dr. Csutak Ortansa

Prof. dr. Lazăr Veronica

Secretar

Prof. dr. Avram Speranța

Membri supleanți                                                        Comisia de contestații

Prof. dr. Dinischiotu Anca                                              Prof. dr. Vassu Dimov Tatiana

Prof. dr. Mihăilescu Dan                                                Prof. dr. Cîmpean Anișoara

Prof. dr. Stoica Ileana                                                    Prof. dr. Șesan Tatiana-Eugenia